Polityka plików cookies

Polityka plików Cookies odnosi się do strony internetowej, której operatorem jest JOAN COMPANY Joanna Kurzawa z siedzibą w Kaliszu, 62-800 przy ul. Częstochowskiej 44, NIP 618-160-81-67, REGON 300750772, zwanego dalej Operatorem.