VAT a wynajem biurka w strefie COworking-u

Wszystkim zainteresowanym wynajęciem biurka w przestrzeni COworkingu przyda się kilka  ważnych informacji. Na początek o „cudownym” podatku VAT.

Czy wynajem biurka w strefie coworkingu pozwala odliczyć VAT?

Jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT – jako przedsiębiorca będący stroną umowy najmu zawieranej na potrzeby coworkingu masz prawo obniżenia VAT-u od sprzedaży o VAT wynikający z zakupu usługi najmu. Możliwość obniżenia VAT-u wynika bowiem w tym przypadku z ogólnej reguły, zgodnie z którą jest to dopuszczalne w sytuacji zakupu towarów lub usług na potrzeby działalności gospodarczej, w ramach której przedsiębiorca dokonuje czynności opodatkowanych VAT-em.

Z powyższą ogólną regułą obniżania podatku VAT wiąże się również termin, w jakim takiego obniżenia można dokonać. Prawo do obniżenia powstaje w tym przypadku w rozliczeniu za okres, w którym przedsiębiorca otrzymuje fakturę wystawioną przez wynajmującego pomieszczenie biurowe. W zależności zatem od przyjętego przez przedsiębiorcę systemu rozliczania podatku VAT, prawo takie przysługuje mu za okres danego miesiąca lub kwartału. W przypadku niedokonania obniżenia podatku VAT we wskazanym okresie, przedsiębiorca może tego dokonać w dwóch następujących po nim okresach rozliczeniowych.

Informacje zaczerpnięte ze strony: www.bankier.pl